Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
loos, verliet vervolgens de partij der Spanjaar'
den en ging in den jare i585 weder in vader-
landsche dienst, in welke hij tot zijnen dood
getrouw volharde.
Marten. Dat verblijdt mij, Vader! en het
doet mij regt goed , dat hij tot zijne landgenooten
wederkeerde. Hij begon al in mijne achting te
dalen; maat» nu rijst hij weder.
Jakob. Maar, Vader! waarom veranderde
schenk zoo op eens van denk- en handelwijze?
Vader. Dit durf ik niet stellig zeggen ,
jakob! de beweegredenen der schielijke verande-
ringen in de bedrijven van groote mannen lig-
gen veeltijds diep verborgen. Velen zijn Van
oordeel, dat hij onvergenoegd was over den Her-
tog van farma, omdat deze hem niet benoemd
had tot opvolger vau den toen onlangs overlede-
nen Graaf van rennenberg, maar diens aan-
zienlijke ambtsbedieningen aan eenen Spanjaard
gegeven had. Anderen vermoeden , dat hem van
de zijde der Staten groote aanbiedingen zijn ge-
daan , wanneer hij tot htn overging ; ook zijn er
eenige die denken , dat zijn overgang uit eene
herleefde vaderlandsliefde ontstaan is. Ik bepaal
hier niels, hel is wel mogelijk , dat al de ge*
noemde bijzonderheden bij schenk hebben za-
men gewerkt.
Marten. Ik verheug mij , Vaderi mijn naam-
genoot , de dappere schenk , zal van nu af weder
9.*