Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 130 —
iiaiuurverscliijnselen in zijn voordeel liad. Is
het dus wel vreemd , dat hij overwinnaar werd?
Marten. Zette hij zijne overwinningen ten
nadeele van ons vaderland en ten voordeele der
Spanjaarden nog verder voort, Vader ?
Vader. Ja , marten! want in het volgende jaar
i58i zond de Hertog van parma hem met een
deel krijgsvolk naar Breda , welke stad hij, deels
door verraad , deels door de hulp der legerben-
den van den Aartsbisschop iiatttepenne, bij
verrassing innam. Deze overrompeling deed hon-
derd dappere burgers van Breda sneuvelen; doch
schenk, had zijne overwinning ook duur betaald ,
want meer dan vier honderd en vijftig zijner
uitgelezenste krijgslieden vonden hier hun graf.
In het nu volgende jaar i582 ondernam hij nog
eene poging ten voordeele der Spanjaarden ,
om namelijk in Gelderland of Zeeland te drin-
gen ; doch dit mislukte; want hij zelf werd
krijgsgevangen genomen en niet ontslagen , voor
dal hij een aanzienlijk losgeld betaald had.
Jakob. En toen hij weder op vrije voelen
stond , Vader ! wal deed hij toen ?
Vader. Wat denk gij wel, jakob !
Marten. Dat kan ik wei gissen , Vader! hij
voegde zich aanstonds bij zijn volk en was er
op uit, om de gcledcne schade, wegens de betaling
van het losgeld , weder vergoed te krijgen.
Vader. Hier maukt uw gissen weder missen ,
marten! schenk bleef bijna twee jnten werke-