Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 129 —
Opslag met geweld in, en m»alae er vele krijgs-
gevangenen. Terwijl bij Delfzijl belegerde,
kwam jonkheer gekard van renes met eeu
aanzienlijk leger uit Vriesland tegen hem op-
trekken ; maar schekk, vereenigd met den graaf
van rennenberg, sloeg dit leger , en de overge-
blevenen van hetzelve werden, op dertig man na ,
allen gevangen genomen, waarop spoedig de over-
gave van Delfzijl volgde; zijnde dit alles het
werk van slechts veertien dagen.
Jakob. En tevens het gevolg van het lafhartig
vechten der Staatsolie soldaten bij den Har-
denberg.
Vader. Oordeel niet te haastig , jakob ! Het
ontbrak hohenlo en zijn volk geenszins aan moed
en dapperheid; maar vermoeidheid , gebrek en
andere bijkomende omstandigheden deden hen
voor de overmagt bezwijken. — Schenk en zijn
leger hadden eene rust van drie uren genoten;
maar hohenlo en de zijnen waren door het
heen- en wedertrekken afgemat. Schenk en zijne
soldaten hadden zich, bij eenen genoegzamen voor-
raad van levensmiddelen, door spijs en drank
versterkt en verkwikt; hohenlo en zijne makkers
hadden bijna gebrek aan alles , • zoodat er velen
door honger en dorst bezweken. Daarenboven
had het vaderlandsche leger gedurende het ge-
vecht de brandende zon met hare gezigiver-
blindende stralen in het aangezigt, wind en
stuivend zand tegen zich ; terwijl schenk al deze
9'