Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— ia8 —
Vader. Hij had bij gerucht gelioord, dat de
gezindheid der meeste inwoners voor hem was;
doch liij werd spoedig van het tegendeel over-
tuigd ; daarenboven kwam de graaf van HOHENlo
met zijne krijgslieden uit Drenthe, om de
Zwollenaren te helpen. Dit deed schenk tot
den aftogt besluiten , en tot op het stadje Har»
denberg aan de Vecht, acht uren van Zwolle,
terug trekken.
Marten. En wat viel daar voor, Vader?
Vader. Nabij den Hardenberg viel er een
beslissende veldslag tusschen de beide legers
voor, in welken schenk eene volkomene over-
winning behaalde. Hohenlo's leger werd geheel
verstrooid; hij verloor vijftien honderd man ,
benevens al zijne kanonnen cn kruidwagens ,
terwijl van schenks krijgsvolk naauwelijks zestig
man gesneuveld waren. Deze nederlaag van het
leger der Staten vervulde aller harten met
schrik, en van deze algemeene verslagenheid
bediende zich schenk ; hij trok met allen spoed
op Koevorden aan en bemagiigde met weinige
moeite deze sterke vesting. Van hier wendde
hij zich naar Groningen , en op zijne nadering
week het Siaalsche leger van voor de belegerde
stad, waarop de overwinnaar onder het gejuich
des volks binnen trok. Na slechts twee dagen
rnstens verliet hij Groningen en loog naar Delf»
zijl, vcor hetwelk hij een beleg sloeg , nemende
intusschen de nabijgelegene sterke schans den