Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 127 —
Marten. Bereikte schenk zijn oogmerk met
: liet ontzetten van Groningen ?
Vader. Op dien tijd niet; hij toog wel met
eene aanzienlijke magt op Groningen aan; doch
op fens veranderde hij van plan, en rigtte zijnen
weg westwaarts op Zwolle, met oogmerk, om deze
slad onverwacht te overrompelen.
Jakob. Zal Vader ons ook iets aangaande de
stad Zwolle zeggen?
Vader. Zwolle is thans de hoofdplaats der
provincie Overijssel, met ruim l5,6oo inwoners,
eene schoone en welgebouwde stad, met aan-
gename wandelwegen en fraaije wallen; zij ligt
aan het Zwarte Water, door hetwelk de stad
gemeenschap heeft met de Zuiderzee. Deze stad
was voormaals eene sterke en regelmatige vesting,
m.iar door het sloopen der omgelegens schansen
en het afbreken van muren en torens, heeft zij
al hare verdedigingskracht verloren.
Marten. Bemagtigde hij nu deze stad. Vader?
Vader. Neen , warten ! de Zwollenaren nog
tijdig van schenks aantogt onderrigt, wa-
penden zich mot allen spoed, namen ook nog
eene afdeeling Staatsche krijgslieden binnen
hunne rauren, jaagden al de Spaanschgezinde
regenten en inwoners ter stad uit, en in
dezen toestand wachtten zij den naderenden
vijand af.
Jakob. Dus durfde schenk dan niets tegen
Zwolle te ondernemen, Vader ?