Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 135 —
Jakob. Had dit ovcrloopen van schenk ook
nadeelige gevolgen voor ons vaderland?
Vader. Dit konde niet missen, jakob! want
zoodra hij aan het hoofd van eene bende krijgs-
volk stond, viel hij in Opper-Gelderland, eischte
overal zware brandschatting en maakte zelfs de
scheepvaart op de rivieren onveilig. Voorts liet
hij nu zijn vermeende regt op bet huis Blijenbeek
door het geweld der wapenen gelden ; want toen
de Staten het genoemde huis door een deel
krijgsvolk lieten omsingelen, rukte schenk met
zijne Spaansche benden op en belegerde de
belegeraars, die door honger en gebrek ge-
noodzaakt werden, zich bij verdrag aan hem over
te geven.
Marten. Dit was toch een dapper bedrijf van
schenk.
Vader. Ja, maar niet een edelmoedig; het
doet mij leed, dat ik het zeggen moet, tegen
zijn gegeven woord, liet hij den moedigen
hopman hermannes hoekes om het leven
brengen.
Jakob. Maar, Vader! hoe is zulk eene ban«
delwijze overeen te brengen met den lof, hem
zoo even gegevën.
Vader. Het komt irij voor, dat hij in eenen
oogenblik van verbittering tegen hoekes deze
euveldaad beging; naderhand was hij nimmer
ontrouw of wreed.
J