Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
— 134 —
^ jaren diende hij eerst als gemeen soldaat onder
den kapitein E. ENKHüizen ; vervolgens geraakte
j bij in dienst van den heer IJSSELSTEIN , en daarna
begaf hij zich onder het paardenvolk van Prins
willem I van Oranje.
j Jakob. Bravo! zoo diende hij hel 'vaderland
^ reeds in zijne jeugd.
Vader. Jammer , dat deze zijne vaderlandsche
dienst zoo kort van duur was. Hij kreeg ver-
schil met zijnen neef, den bezitter en toenmaligen
bewoner van het huis te BUjenbeek, gelegen
aan de Maas. Schenk meende regt van eigen,
dom op dat landgoed le hebben, joeg er zijnen
neef af en begeerde, dat de Stalen dit zijn ge-
drag zouden goedkeuren en hem in de bezitting
verder handhaven. Toen dit zijn verzoek van de
zijde der Staten hem werd afgeslagen, ontstak
hij in gramschap, en zonder te bedenken, wat
hij deed , verliet hij de dienst van Oranje en
ging over naar de Spanjaarden ; nemende dienst
onder den Hertog van pARMA, die hem vriendelijk
ontving en aanstonds het bevel over een aan-
zienlijk deel krijgsvolk gaf.
Marten. Zulk eene handelwijze had ik van
schenk niet verwacht. Vader!
Vader. Wat zal ik u hierover zeggen, mar-
ten ! een klein verschil kan somtijds de beste
vrienden scheiden: deuk maar eens aan paUlus
en barnabas.