Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— las
slacht, omtrent het jaar l549, Gelderland ge-
boren , maar de bijzondere plaats, waar hij het
eerste licht zag, is met geene zekerheid bekend.
Zoo wel door bekrompene omstandigheden als
door heldenmoed gedreven, begaf hij zich al
vroeg in de krijgsdienst, en gedroeg zich zoo
moedig eu opmerkzaam , dat hij uit den laagsten
stand tot de waardigheid van veldoverste op-
steeg , en het ridderlijke eerteeken ontving. Ziet
daar, mijne zonen ! wederom een voorbeeld
van de heilzame gevolgen eener getrouwe pligts-
betrachting.
Jakob. Ik heb wel eens gehoord , Vader! dat
marten schekk hoogen lof in de geschiedenis
heeft.
Vader. Zijne dapperheid wordt alom geroemd,
en zoo zeer als hij van zijne vijanden gevreesd
werd , zoo zeer was hij, volgens de getuigenis
der geschiedschrijvers, bij zijn krijgsvolk geacht
en bemind. Zijn onvermoeide ijver , zijne kloek-
moedigheid, zijne getrouwheid en andere goede
hoedanigheden, welke eenen held versieren,
verwierven hem algemeene hoogachting en waar-
dering ^bij allen, die hem van nabij kenden.
Marten. Zulk eenen held wenschen wij ook
eenigzins nader te leeren kennen, Vader!
Vader. Zijne geheele levensgeschiedenis te
verhalen , ligt buiten mijn plan , want dan zoude
ik te uitvoerig worden; echter zal ik u zijne
voornaamste bedrijven vermelden. In zijne jonge