Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— lao —
Vader. Ja , jakob I het is hetzelfde Luxem-
burg, over hetwelk onze Koning Groot-Hertog is.
Zie hier op de landkaart, daar ligt de hoofdplaats
aan de rivier de Ehe; zij is niet groot , echter
sterk en vast , en wordt nog met alle regt als de
sleutel der Nederlanden tegen Frankrijk aan-
gemerkt.
Marten. Heeft van rossem zich ook toen in
den krijg beroemd gemaakt , Vader ?
Vader. Ja, marten ! karel V was in oor«
log met hendrik II, Koning van Frankrijk,
daarom werd van rossem met een aanzienlijk
leger naar Frankrijk gezonden. In de maand
Julij des jaars iSSz viel hij in Champagne en
Lotharingen, roofde en plunderde in de ste-
den en op het platte land, alles afloopende en
verwoestende, waar hij met zijne bende kwam,
om alzoo den F ranschen hunne strooperijën in
Luxemburg betaald te zetten. Gedurende de
jartn l553 en l554 deed hij onderscheidene
krijgstogten, maar in l555 sloeg zijn doodsuur,
want dit was zijn sterfjaar.
Marten. Toen stierf hij dan den dood der
helden; een vijandelijke kogel benam hem het
leven , niet waar , Vader ?
Vader. Neen , marten I zoo was het voorval
niet; maar terwijl het leger des Keizers tegen de
Franschen bij Givet lag, heerschte er in hetzel-
ve eene zware pest , welke ook den veldheer van
rossem aangreep, die nu voor zijn leven begon