Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 119 —
den somtijds zware verliezen toebragt, en zicli
meermalen het ongenoegen van zijne Majesteit op
den hals haalde.
Jakob. Door zulk eene aanhoudende dapper-
heid zal hij gewis overwinnaar geworden zijn ,
Vader!
Vader. Neen, JAKOb! Keizer karel maakte in
het jaar 1649 ®P einde aan dien oorlog.
Hij verzamelde eene legermagt van zes en dertig
duizend man voetvolk, benevens acht duizend
ruiters, en stelde zich aan derzelver hoofd , om
Hertog willem uit al zijne bezittingen te ver,
drijven. Nu boog de Hertog voor den Keizer ,
maakte spoedig vrede met hem, door den af-
stand van Gelder en Zutphen , terwijl hij zich
vergenoegde met het behouden van de Hertog-
dommen Gulik en Kleef, en alzoo eindigde dat
oorlogstooneel.
Marten. Dat was regt spijtig voor mijnen
dapperen naamgenoot , nu werd hem de gelegen,
heid benomen , om verder zijnen heldenmoed aan
den dag te leggen.
Vader. In het geheel niet, marten! bij het
sluiten van den vrede ging hij aanstonds in kei-
zerlijke dienst, en vond op nieuw gelegenheid
tot het uitoefenen van zijne krijgsbedrijven. Keizer
karel stelde veel vertrouwen in van rossem , en
verhief hem tot gouverneur van Luxemburg.
Jakob. Is dat het Groot Hertogdom Luxem-
burg, Vader?