Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Ii8 —
Voorls heeft deze stad vele schoone gebouwen,
nuttige inrigtingen en merkwaardige bijzonder-
heden. Het getal der inwoners bedroeg bij de
laatste volkstelling 56,io5.
Marten. Zal Vader nu zijn verhaal ver-
volgen ?
Vader. Ja, marten! i538 was het sterfjaar
van Hertog KARel van, Egmond, die in het
bewind opgevolgd werd door willem van Gu-
luk, in wiens dienst nu marten van rossem
overging en ruim tien jaren werkzaam was.
Jakob. Heeft hij zich gedurende die jaren ook
weder laten gelden. Vader?
Vader. Ja, jakob ! maar het zoude weinig
aangenaams opleveren, indien ik al zijne invallen
en strooperijën, zoo in Luikerland, Noord'
Braband, de Meijerij van 's Hertogenbosch,
Antwerpen als in andere gewesten, verhaalde.
Marten. Zullen wij dan niets van zijne be-
drijven uit dien tijd hooren , Vader ?
Vader. Ja, marten! het volgende, willem,
> Hertog van Gulik en Kleef, moest zijn regt op
; het Hertogdom Gelder en het Graafschap Zut-
I phen tegen den magtigen Keizer karel V
met de wapenen verdedigen; dewijl de Keizer
hem deze landen betwistte, en hem in zijn erf-
j regt niet erkende. Gedurendë den oorlog van
ii Hertog willem tegen Keizer karel , heeft van
rossem zich door een aantal dappere daden zeer
ondprscheidcn, zoodat hij de keizerlijke legerben-