Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ Ii6 —
zich zelre. Eenige hadden Hertogen, andere
Graven en sommige Heeren tot hunne opperbe-
stuurders. De gezegende vereeniging der zeven
provinciën , die gij u voorstelt, werd eerst be«
gönnen in den jare iSyg, en langzamerhand tot
volkomenheid gebragt door den onvermoeiden
arbeid en de wijsheid van den Vader des Va*
derlands, Willem den eersten.
Jakob. Zullen wij nu weder iets hooren van
de steden en plaatsen, welke Vader zoo even
genoemd heeft?
Vader. Zoo veel als tot verstand van mijn
verhaal noodig is , zal ik u mededeelen. Leg de
landkaart van ons vaderland voor u. Zie daar ,
hier ligt het grijze Utrecht ^ de stad , in welke
VAH rossem zijn hoofdkwartier had, en van
waar hij op zijnen strooptogt uitging. Utrecht
is eene oude en groote stad, de hoofdplaats der
provincie van dien naam; gelegen ter plaatse,
waar de Oude Rijn den naam van Leidsche
Vaart draagt. Voormaals was deze stad de
zetel van eenen bisschop en zeer versterkt.
Zij is door vele belangrijke voorvallen in de va-
derlandsche geschiedenis vermaard , en tegenwoor-
dig telt zij ruim 43,000 inwoners. — Een weinig
verder westwaarts van de stad Utrecht en in
dezelfde provincie ligt Montfoort, een oud
stadje met omtrent 1,700 inwoners. Al verder
op ligt Woerden, in ie'j^To\mc\e Zuid-Holland,