Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IIS —
ons reeds eene beschrijving van uwen naamgenoot
gegeven, die mij niet veel edelmoedigs van hem
doet verwachten. ,r
Vader. Gij hebt het geraden, jakob! vele
aanzienlijke woningen werden deerlijk gehavend
en uitgeplunderd. De soldaten bedreven allerlei
baldadigheden; ook openden zij de gevangen-
poort en lieten eenige boeven los, om hun den weg
te wijzen en hen te helpen in het rooven, terwijl
de verdere verwoesting voor eene som van 20,000
gulden werd afgekocht.
Marten. Hielden de Gelderschen zich lang op
in 's Gravenhage , Vader ?
Vader. Roovers en plunderaars houden zich
zelden lang in eene plaats op, en zoo was het
ook met van rossem. Na verloop van weinige
dagen verliet hij '5 Gravenhage, mede voerende
eenen rijken buit ; hij Joog langs denzelfden weg,
dien hij gekomen was , naar Utrecht, en dwong
de inwoners der vlekken en dorpen, welke hij
doortrok, zware brandschattingen af,
Jakob. Zie daar, marten! de edelmoedig-
heid van uwen naamgenoot. Roem toch niet
op hem.
Marten. Dit alles daar gelaten, maar ik kan
niet begrijpen , hoe de eene Nederlandsche pro-
vincie de andere zoo vijandelijk konde behandelen j
zij waren immers allen één.
Vader, Gij vergist u zeer, mijn zoon MAR«
ten! te dien tijde stond nog elke provincie op
s. ♦