Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 114 —
ting van de slad Leiden hem ongemoeid met
zijn leger liet voorbijtrekken, omdat zij hen
voor slechts doortrekkende vreemdelingen aanza.
gen. Op deze wijze vervolgde hij in stilte zijnen
weg tot bij Voorschoten f waar hij de vijandelijk-
heden begon, door het verbranden van eenige
aanzienlijke huizen.
Jakob. Toen zal men hem en zijne bende wel
hebben leeren kennen , Vader ?
Vader. Ja, jakob ! maar toen was het te
laat; hij trok van daar naar het dorp RijswijJc ,
en vervolgens door het Haagsche Bosch regel-
regt op de plaats zijner begeerte aan, zonder dat
hem iemand stuiten konde. Aan het einde van
het genoemde bosch gekomen zijnde, ontrolde
hij de Geldersche vaandelen, bestormde 's Gra»
venhage aan drie zijden en rukte onder een
woest geschreeuw, de Gelderschen! de Gel-
derschen ! binnen. Nu werden alle inwoners
met killen schrik bevangen , groot en klein , aan-
zienlijk en gering , allen waren met achterlating
van hunne bezittingen alleen op de vlugt be-
dacht. De Heeren Staten van Holland verlieten
het Hof, en van rossem en de zijnen namen
hetzelve in bezit, doch verschoonden het gebouw
van verwoesting en plundering.
Marten. Dat was braaf van mijnen naamge-
noot, ik verheug mij over zijne edelmoedigheid.
Jakob. Rlaar , marten ! ik denk , dat het hin-
kende paard nog achteraan komt; Vader heeft