Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 113 —
Holland te doen, cn zelfs tot in 's Gravenhage
door te dringen.
Marten. Gelukte hem dit , Vader?
Vader. Al te wel , marten ! hij bereikte vol-
komen zijn doel. In den aanvang des jaars iSaS
verzamelde hij eene legermagt van ruim twee
duizend man, en daaronder zeven kompagniën
ruiters, benevens eenige konstabels met twee
veldstukken. Deze zond hij naar Utrecht, en
stelde dit vliegende legertje onder het opper-
bevel van marten van rossem , ten einde met
hetzelve eene strooppartij in Holland te doen.
Jakob. Dat was gewis een kolfje naar zijne
band, daar hij toch een liefhebber van rooven
cn plunderen was.
Vader. Hij gehoorzaamde daarom ook aan-
stonds aan de orders van zijnen meester. Reeds
in het begin van Maart verliet hij met zijne
bende de stad Utrecht en toog voorbij Mont-
foort en Woerden langs den Rijnlcant op
*s Gravenhage aan.
Marten. Maar ik kan mij niet begrijpen.
Vader! dat men hem niet bemerkte, en hem in
zijnen togt geenen wederstand bood.
Vader. In de provincie Holland was men
toen nog geene Gelderschen te wachten , daar-
enboven had van rossem eenen krijgslist ge-
bruikt , door het opsteken van Oostenrijksche
vaandels en het voeren van Duitsche krijgsba-
nieren. Van hier, dat zelfs de waakzame bezet-