Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— iia —
rooven en plunderen. Karel verhief daarom
van rossem tot de aanzienlijkste militaire amb-
ten ; in het jaar i5i8 maakte hij hem stadhou-
der over Vriesland, vervolgens Gouverneur over
de provincie Utrecht en eindelijk Veld-JMaar-
schalk zijns legers.
Jakob. In die hooge ambtsbetrekkingen zal hij
nog al wat uitgevoerd hebben, Vader!
Vader. Het lust mij niet, om al zijne stroope-
rijen, zoo in Vriesland als in Drenthe , Over-
ijssel en Utrecht, te verhalen, maar eenen zijner
merkwaardigste togten uit dien tijd , zal ik kor-
telijk vermelden.
Marten. Dat zal ons regt aangenaam zijn,
Vader !
Vader. Hertog karel was door zijne overal
rondloopende spionnen verwittigd, dat de Staten
van Holland een plan ter verdediging en bevei-
liging van hun gewest tegen zijne gedurige inval-
len ontworpen hadden en hetzelve ook spoedig
zouden in werking brengen....
Jakob. Daar hadden de Staten van Holland
gelijk in, Vader! elk mag en moet zijn land
verdedigen.
Vader. Karel van Egmond wilde hun ech-
ter den kans afwinnen, en besloot daarom in
stilte een leger bijeen te brengen, om dan met
zijnen veldheer marten van rossem aan het
hoofd eenen onverwachten inval in de provincie