Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— III —
maar het jaar zijner geboorte schijnt niet naauw-
keurig bepaald te kunnen worden, hoewel etnigen
het stellen in 1492» Eea geacht geschiedschrijver
zegt van hem : « Hij was in de daad een Achil-
« les van zijne eeuw , een andere hanibal of
« SCHANderberG , die overwon waar hij verscheen,
K en had hij de striktste oorlogswetten wel in
« acht genomen , had hij meer regtvaardigheid
« en menschelijkheid met zijne dapperheid weten
« te verbinden , hij zoude zonder twijfel onder
« de groote kapiteinen genoemd mogen worden."
Jakob. Zullen wij nu zijne lotgevallen en be»
drijven hooren, Vader ?
Vader. Ik zal u eenige merkwaardige bedrij-
ven uit zijnen drie en zestig jarigen leeftijd ver-
melden , waaruit het geluk zijner wapenen
genoegzaam kennelijk is.
Omstreeks tivintig jaren oud zijnde, trad hij in
dienst bij den onrustigen KAREL van Egmond,
Hertog van Gelder. Vervolgens diende hij onder
WILLEM, Hertog van Gulik en Kleef, en laatstelijk
onder Keizer KAREL V, die heca hoogachtte eu
waardeerde.
Marten. Hij diende dan eerst onder karel
van Egmond.
Vader. Van jongs af aan een beminnaar van
vechteu en oorlogen zijnde , begaf hij zich om-
trent Let jaar i5i2 in dienst van den genoemden
Hertog, eenen man, die even als hij van eenen
woelziekea aard was, en een liefhebber van