Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— log —
ïield, tracht zich grondige denkbeelden te vor-
men van volksgeluk en van de middelen, die
daartoe leiden ; — doet vlijtig onderzoek naar de
natuurlijke en zedelijke gesteldheid van zijn land
en deszelfs bewoners; — vergelijkt die kundigheden
naauwkeurig met eikanderen, om daaruit op te
maken , in hoe verre de gesteldheid van dit
schoone ideaal beantwoordt en wat daaraan ont-
breekt ; — overweegt vervolgens ernstig, wat hij
naar zijne omstandigheden en bekwaamheden kan
toebrengen, om het goede te behouden en het
kwade te verbeteren. Bij deze werkzaamheid
van zijn verstand blijft zijn hart niet koud , maar
is gedurig levendig geroerd en bewogen. Hoe
verheugt hij zich bij iedere gunstige ontdekking,
die hij ten opzigte van zijn vaderland doet, en
met hoe veel smart en leedwezen beschouwt hij
alles , wat tot deszelfs schade en schande ver-
strekt; waar hij maar kan, wil hij het vaderland
gaarne dienen , en iedere gelegenheid, die hem
daartoe wordt aangeboden , is hem hartelijk wel-
kom. Dwangmiddelen behoeft hij niet , en
moeijelijkheden kunnen hem niet afschrikken.
Steeds gelijk aan zich zeiven , blijft hij arbeiden ■
aan het heil des vaderlands tot aan het einde
van zijn leven , en zelfs van zijn sterfbed klim-
men nog zijne verzuchtingen voor hetzelve tot
zijnen God omhoog.
Vader. Dit is een fraai stukje, uwe aandacht
en behartiging waardig; want iemand, die zoo