Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 106 —-
Staten aanbeval, die bij daarop door eenen
hartelijken handdruk het laatste vaartwel!
zeide. En het was op den der genoemde
maand Maart, des morgens te vijf uren, dat Neir»
lands groote held in den ouderdom van vier en
zestig jaren naSr den ligcliame óVerleed, en het
tijdelijke met het eeuwige leven verwisselde.
Marten. Zijn lijk werd géWis ieer plegtig
begraven , niet waar , Vader ?
Vader. Overeenkomstig zijnen hoogen rang en
zijne uitstekendé verdiensten ; zijn lijk werd uit
's Gravenhage naar Delft overgebragt en aldaar op
den io<len Mei in het vorstelijke familiegraf bij*
gezét. Zacht ruste zijn gebeente bij de beendereh
zijns grooten vadets etl zijn stof bij dat van zij«
nen doorluchtigéh broeder! Komt gij, mijne
zonen ! eenmaal te Delft y bezoekt dan dit graf,
en iegent de geddchtenis der vaderlandsche hel-
den , die ra hetzelve rusten.
Jakob. Aan fredrik hendrik wordt in de
vaderlandsche geschiedenis hoogen lof gegeven,
niet waar , Vader ?
Vader. O ja, jakob ! alle geschiedschrijvers
sJemmen overeen, dat hij wijs, dapper, voor-
zigtig, edelmoedig, verdraagzaam en zacht van
aard was, daarom wordt hij de beminde frbdRik
genoemd.
Marten. Ik héb wel eens gehoord , dat hij in
zedelijke deugden grooter dan maurits was,
Vader!