Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— io5 —
zelten van den oorlog ; doch bij nader doorden^
ken veranderde hij geheel van gevoelen , en
ried het sluiten van eenen eerlijken vrede ten
sterkste aan, jammer dat hij dit niet heeft mo»
gen beleven.
Jakob. Is Neêriands held in datzelfde jaar
1646 nog gestorven. Vader?
Vader. Niet in het door u genoemde jaar , hij
werd wel door toevallen van beroerte aangetast ,
maar in het volgende jaar 1647 eindigde hij
zijne aardsche loopbaan. Op den io<5eii Maart
overviel hem eene hevige koorts, die den genees»
beeren zijn naderend einde voorspelde. Den
volgenden dag kwamen de Heeren Staten, om
afscheid van den stervenden vorst te nemen.
Met stamelende en naauwelijks verstaanbare woor-
den betuigde hij zijnen dank voor al het
goede, dat hij en de zijnen zoo veel jaren van
's Lands Achtbare vaderen genoten hadden.. ..
Marten. Dat was aandoenlijk. Vader!
Vader. Luister verder, marten! De zielto-
gende held betuigde nog , dat hij geheel zijn le-
ven het vaderland getrouwelijk gediend eu des«
zelfs belangen naar vermogen behartigd had,
doch nu niet meer vermögt.
Jakob. Welk een edel hart bezat deze
vorst!
Vader. Hij eindigde zijne woorden met de
betuiging, dat hij het vaderland, de kerk en
zijn geslacht der waakzame zorg van de Heeren