Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— io3 —
land, en wel in dat gedeelte, hetwelk Staats•
Vlaanderen genoemd wordt. Het was altijd eene
belangrijke vesting, die in het jaar i583 door
Parma ingenomen werd en na verloop van eene
halve eeuw door fredrik Hendriks dapperheid
tot derzelver voormalige bezitters terugkeerde.
Jakob. Hooren wij nog meer krijgsbedrijven
van ónzen held , Vader?
Vader. Hij is haast aan het einde zijner roem-
volle loophaan, en daarom met een kort woord
nog iets van zijnen laatsten veldtogt in het jaar 1646.
Niettegenstaande de ongesteldheid van fAedrik
hendrik en de steeds toenemende zwakheid,
uit zijne klimmende jaren en geledénfe ongemak-
ken voortvloeijende , besloot hij, met toestem-
ming der Staten en met behulp der Fran>
schen , eehen herhaalden aanval op Aiitwèrpen te
onderriemen. In het begin vari Jltnij trok hij ,
vergezeld van zijnen zoon Prins WIlLem, naar het
leger , hetWelk te Dordrecht ingescheept lag eii
op de komst van Zijne Hoogheid wachtte. Vaii
daar toog hij liiet het krijgsvolk over larid naar
Breda, waar hij zich onitrént twee maaiideh óp.
hield. Vervolgens nam hij zijnen weg over Fi»
lippine, waar het Fransche léger zich bij hém
voegde, en daarop toog de Vereenigde magt naar
Antwerpen,
Marten. Nu zal het beter gaan dan de vorige
keeren ?
Vader. Het liep even als tevoren af, de