Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 100 —
men tot eene onderneming tegen Antwerpen ^
en onder aanvoering van zijne Hoogheid benevens
Graaf willem van nassau vsrerden de troepen
derwaarts geleid.
Jakob. Van deze onderneming beloof ik mij
wat goeds I
Vadeh. Zoo dachten er in dien tijd ook velen
over , echter viel het anders uit ; de vijand sliep
ook niet, maar overviel Graaf willem en dreef
hem met een aanmerkelijk verlies van volk en
wapenen uit zijne standplaats. Hierdoor werd fre-
drik hendrik genoodzaakt, om zijne onderneming
te staken, en in afwachting van nadere gele-
genheid naar Bergen op den Zoom terug te
trekken.
Marten, Eene onaangename teleurstelling voor
fredrik hendrik , Vader !
Vader. De standvastige man was zoo wel aan
tegenspoed als aan voorspoed gfewoon, en hij ver-
loor daarom den moed niet. Op begeerte van
de Afgevaardigden te velde , toog hij met zijne
legerbenden naar de stad Gelder y ten einde
den vijand, die zich daar verschanst had, te
verdrijven.
Jakob. Wie waren de Afgevaardigden te
velde ?
Vader. Zij waren staat- en krijgskundige man-
nen , die van wege de Algemeene Staten den
veldheeren toegevoegd waren, om in gewigtige
ondernemingen met hen te raadplegen , en zij had»