Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 99 —
met het leger lot nabij de genoemde stad op t«
trekken, en weinige dagen daarna versclieen
fredrik hendrik met het overige der krijgs-
benden, die hij te Bergen op den Zoom ont-
scheept had. Twee dagen na zijne aankomst werd
met de belegering een begin gemaakt: de grach-
ten werden gegraven, de loopgraven geopend,
de mijnen in gereedheid gebragt en alles inge-
rigt, om de vesting aan vier zijden tegelijk aan te
vallen. De Spanjaarden, aan al deze toebereid-
selen ziende, dat onze held het regt ernstig meen-
de, durfden , in weerwil van de nabijheid van het
Spaansche leger , den aanval niet af te wachten ,
maar gaven den 7 Augustus de stad bij ver-
drag aan fredrik over, waarmede de oorlogs-
bedrijven voor dit jaar eindigden. Toen na ver-
loop van drie maanden , op den 5 den Novem-
ber, onze doorluchtige veldheer binnen het vor-
stelijke 's Gravenhage kwam , ontving hij de
hulde, zijner verdiensten waardig. Onder het
luiden en spelen der klokken en het algemeen
gejuich des vi&lks , werd hij door de gewapende
burgerij ingehaald en ten Hove geleid, waar
hem een gedeelte van 's Lands vaderen begroet-
tede en met hartelijkheid verwelkomde. Iu
den aanvang'vau het volgende jaar i638 was de
onvermoeide fredrik Hendrik , in vereeniging
met den Franschen gezant d'ESTRADES , ijverig
werkzaam tot het ontwerpen van een plan voor
ecaen nieuwen veldtogt. Na rijp beraad besloot
7. *