Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 97 -
der aanvoering van lulk een dapper en krijgs-
kundig held veel uitgevoerd hebben!
Vader. Minder dan gij denkt, en ook minder
dan men toen verwachte; echter lag de schuld
niet bij onzen held ; maar de oorzaak was gelegen
in de traagheid onzer zoogenaamde Bondgenooten
de Franschen. Het vereenigde leger trok op
Maastricht, nemende den weg naar Leuven,
welke stad op het sterk aandringen der F ranschen
belegerd werd; doch na verloop van weinige
dagen moest het beleg, wegens gebrek aan
toevoer en eene ziekte in het Fransche
leger, worden opgebroken. Kort daarop viel het
sterke Schenkenschans weder in de magt der
Spanjaards, hetwelk hun echter in de maand
April des volgenden jaars door de dapperheid
van Graaf willem van nassau weder ontweldigd
werd.
Jakob. Hoe liep het verder met het vereenigde
leger af , Vader ?
Vader. Zoowel onze krijgslieden als de Fran'
sehen hadden veel geléden; de laatsten werden
naar Rotterdam overgevoerd, aldaar ingescheept
en naar Calais gebragt, en op die wijze werden
onze vaderen van deze vreemde gasten ont-
slagen.
Marten. Ligt Rotterdam niet aan de Maas ,
en Calais in Frankrijk , Vader ?
Vader. Ja j zie hier op de landkaart , daar
ligt het vermaarde Rotterdam; in handel, zee-
7-