Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-96-
kon daarop volgde dc overgave der stad. Van
toen af begonnen de Spanjaarden eene neiging
tot den vrede te gevoelen , over welken dan ook
gehandeld werd, schoon dezelve nog niet tot
stand kwam.
Marte?!. Viel er in het jaar iGSa nog meer
voor, Vader?
Vader. Het genoemde jaar was bijna ten
einde; de troepen betrokken de winterkwartieren ,
en zijne Hoogheid keerde naar 's Gravenhage.
De volgende jaren i633 en i634 gingen meer
rustig voorbij; behalve de verovering van Ehijn'
berk gebeurde er in het oorlogsveld niets van
belang, maar de staatkundige onderhandelingen
werden voortgezet.
In het jaar i635 verklaarde lodevvijk XIII,
Koning van Frankrijk , den oorlog aan Spanje^
en daarop ontstonden er nieuwe krijgstoerustingen.
Het Fransche leger vestigde zich nabij Maas-
tiicht, waar ook frederik Hendrik zich met
hetzelve vereenigde , om eene gemeene zaak tegen
Spanje te maken.
Jakob. Dat zal wel een groot leger geweest
zijn , ook vader ?
Vader. Het yevecxügi Fransch-Nederlandsch
leger bestond uit 3a,000 man voetvolk, bene-
vens 9,100 ruiters, en over deze geheele krijgs-
magt van /{ijo'^o man voerde fredrik Hendrik
het opperbevel.
Marten. Deze vereenigde legermagt zal on-