Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-95-
Wijk , hetwelk door eene steenen brug van vijf
honderd voet lengte met de stad verbonden
is. Zeven aanmerkelijke belegeringen heeft
Maastricht in vroegere dagen moeten door-
staan , en thans wederstaat deze vesting se-
dert i83o , onder den dapperen Bevelhebber
dibbets, bij afwisseling de achtste. Deze wel
versterkte en tegen de oproerige Belgen ge-
trouw verdedigde stad bevat thans 18,000 in-
woners.
Marten. En deze sterke vesting werd door
onzen fredrik hendrik ingenomen, Vader ?
Vader. Ja, na een beleg van een en veertig
dagen , "viel de stad op den 21 Julij in zijne
handen, en onze held konde zich beroemen , het
sterke en dapper verdedigde Maastricht in het
gezigt van twöe vijandelijke legers te hebben
genomen , zonder dat zij in staat waren, hjem de
volbrenging van deze groote enderneming te
beletten.
Jakob. V^aren er dan twee vijandelijke legers
in de nabijheid van de belegerde stad.
Vader. Ja , jakob ! want behalve het Spaansche
leger, hetwelk oprukte, om de stad te ontzetten»
kwam ook de keizerlijke veldheer pAPENHEim
met een aanzienlijk deel troepen ; hij naderde
zelfs de legerplaats der Nederlanders , en deed
eenen geweldigen aanval op dezelve. Dan de dap-
perheid van fredrik hendrik en zijne strijdge-
nooten dreef de aanvallers op de vlugt, en