Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
üesÄsea
-94-
Vader. Ja, jakob! ingevolge den last van de
Algemeene Staten, vrerden in liet begin des
jaars iGBa de Nederlandsche krijgsbenden op de
Mokerheide, ten getalle van twintig duizend
man, zoo voet als paardenvolk, bijeen gebragt, en
werd tot eenen aanval op Maastricht besloten.
Doch eer hij deze vesting naderde, veroverde
hij Venïo, Stralen , Sittard en Roermonde,
zcodat het tot omtrent het midden der maand
Junij aanhield, eer fredrik hendrik voor MaaS'
tricht verscheen.
Marten. Vader heeft ons van Venlo reeds
het noodige gezegd, maar zullen wij van de
overige plaatsen ook iets hooren ?
Vader. De genoemde plaatsen behooren even
als Venlo tot de provincie Limburg, Stralen en
Sittard zijn twee kleine steedjes, gelegen aan de
Pruissische grenzen, maar te dien tijde zeer
versterkt. Roermonde is gelegen aan den mond
of de uitwatering van de Roer, ter plaatse, waar
zich deze rivier in de Maas ontlast. Deze stad
was eertijds eene goede vesting en tevens de
hoofdplaats van Opper- Gelder; zij telt thans ruim
4,000 inwoners, maar hare voormalige sterkte is
verdwenen.
Jakob. Nu volgt Maastricht, vader!
Vader, Deze belangrijke stad en vesting
is gelegen aan den linkeroever der Maas,
welke zij voor een goed gedeelte beheerscht.
Aan de overzijde der rivier ligt het stadje