Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 93 —-
Vader. Dat is eene zinnebeeldige benaming 5
&l van ouds aan Dordrecht gegeven , omdat deze
stad voor den jare 1795 nimmer door vreemde
troepen veroverd noch bezet was. Maar laat ons
tot onzen held, fredrik hendrik., en zijne ver-
dere bedrijven terugkeeren. 's Lands dankbare
vaderen erkenden bij vernieuwing de verdiensten
van Ncérlands dapperen Land- en Vlootvoogd ,
door op zijnen zoon willem II , eenen jeugdigen
Prins van bijna vijf jaren , al de hooge bedie-
ningen en eerambten zijns doorluchtigen vaders
over te brengen.
Jakob. Dat vind ik zonderling, vader! de
jonge Prins konde immers vóór zijne ouders
sterven.
Vader. Dan verviel deze opdragt van zelve.
Marten. Maar was dit echter niet wat al te veel
gewaagd ? De jonge vorst konde wel eens al de
deugden en bekwaamheden zijns vaders missen»
Vader. Deze zwarigheid maakten sommigen in
dien tijd ook, Marten! maar de jeugdige willem
was, nog een kind zijnde, reeds een jongeling
van goede hope, en men rekende veel op de
verstandige opvoeding ,welke hij van zijnen braven
vader ontving. Ook moet gij wel bedenken , dat
dit nieuw bewijs van der Staten erkentelijkheid
fredrik hendrik des te uaauwcr aan de belangen
van het vaderland verbond.
Jakob. Hooren wij nu nog meer dappere
bedrijven van onzen htld, Vader?