Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 92 —
Jakob. Vader noemt daar Thoïen en Dor^
drechtf is het eerste niet een eiland en het
tweede eene stad ?
Vadeh. Tholen is het oostelijkste eiland van
de provincie Zeeland; het wordt door eenen arm
der Schelde, de Eendragt genaamd , van Bra-
band gescheiden, en verder door de heten en
Ooster - Schelde omringd. Voorts heeft dit
eiland eene uitgestrektheid van acht uren in
den omtrek , benevens eene stad van denzelfden
naam.
Wat Dordfecht betreft , het is de oudste
stad in Zuid - Holland, en werd reeds in
den aanvang der elfde eeuw gebouwd. Deze
stad, die reeds onder de regering der Gra-
ven van Holland, welke hirr hun verblijf
bielden, vermaard cn tot eene vesting ver-
heven was, is in de volgende eeuwen door
den toenemenden handel steeds grooter gewor-
den , en telt thans ruim 19,000 inwoners.
Door den geweldigen watervloed van den iSi^^a
November des jaars 1421 werd Dordrecht van
het vaste land gescheurd en in een eiland her-
schapen. Ten zuid-oosten der stad is de uitge®
strekte waterplas de Biesbosch, terwijl de onder-
scheidene takken der Merwe haar aan de andere
zijde bespoelen.
Marten. Ik heb wel eens gehoord en gelezen
van de Maagd van Dordrecht, wat ofwic wordt
hiermede bedoeld , vader ?