Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 9» —
Vader. Gewis, jakob ! wakkere helden slapen
niet in oorlogstijden. Het is wel zoo, het jaar
ï63o verliep zonder eenen veldtogt, maar het
daarop volgende tijdperk van i63i gaf aan
fredrik hendriks krijgsroem nieuwen luister.
Hij had het oog op de stad DuinJcerken, uil
welk roofnest de vijandelijke kapers onzen koop-
vaardijschepen veel nadeel toebragten; doch door
tusschenkomende omstandigheden moest hij van
zijn voornemen afzien, en met zijne in gereed-
heid gehragt hebbende troepen aftrekken. De
Spanjaarden beschimpten hem wel over dezen
mislukten aanslag; doch hij toonde hun spoedig,
dat hij zijne land- en zeemagt niet te vergeefs
bijeen had. Nog in datzelfde jaar ondernam de
vijand eene landing met vijf en dertig schepen,
alle sterk bemand, op het eiland Tholen-, doch
fredrik hendrik zeilde met zijne oorlogsvloot
spoedig derwaarts , en de beide vloten ontmoet-
teden elkander op het Slaak ^ zijnde een nieuwe
stroom ten noorden van Tholen,
Marten. Nu kan ik wel raden wat er gebeurde.
Vader. Dat is gemakkelijk na te gaan, mak-
ten! Er ontstond oogenblikkelijk een hevige
strijd, die verscheidene uren aanhield , en in
welken de Spanjaarden volkomen werden ge-
slagen , vele schepen en landingsvaartuigen ge-
nomen , benevens een aantal krijgsgevangenen
gemaakt, hetwelk alljs naar Dordrecht werd op-
gezonden.