Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-^rr
— 90 —
Marten. Wie dan, vader! vvellie vorslelijke
personen waren bij die gebeurtenis tegenwoordig ?
Vader. Ter dienste van de hoog aanzienlijke
gasten, die hem in zijne legerplaats waren ko-
men bezoeken, liet fredrik Hendrik op eene
hoogte niet verre van 's Hertogenbosch eene
groote tent opslaan, en onder deze ontving hij
zijne aanzienlijke bezoekers , om den aftogt
des vijands in zijn geheel te kunnen overzien. —
Iu deze tent bevonden zich de toenmalige
Koningin van Bohemen, de Prinses van Oranje,
benevens vele andere Dames van hoogen rang.
Zijne Doorluchtige Hoogheid zelf was vergezeld
van den Koning van Bohemen, den Kroonprins
van Denemarken en den Hertog yan Wittemberg.
Deze en meer andere aanzienlijke personen zagen de
overwonnelingen aftrekken , en hoorden hen den
aftogt blazen. Daarna trok de overwinnaar met
zijn statelijk gevolg binnen de stad, terwijl een
vlugge matroos de spits van den toren der
Si. Jans kerk beklom, en van den haan des
torens de Oranje vlag deed wapperen. Op deze
glorievolle wijze eindigde dit merkwaardige be-
leg , een der grootste meesterstukken van onzen
diipperen en krijgskundigen held ; waardoor ziju
roem en zijne grootheid door geheel Europa
verbreid werden.
Jakob. Zulk een held verdient ook den lof en
de eere van allen; maar heeft hij nog meer zulke
beroemde daden vcrrigt , vader ?