Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-89-
de Dommel en de Aa, met eene dubbele gracbt
omgeven, zoodat geen vijand bem konde over-
rompelen.
Onder eene sterke kanonnade greep hij de stad
op drie punten aan , beukte hare muren , onder-
mijnde hare bolwerken , en een algemeene storm
door de gemaakte bressen voltooide de overwinning.
Jakob. Vivat de Prins! Hij is er binnen.
Vader. Zoo haastig niet, jakob ! Eerst drie
dagen daarna trok de bezetting met krijgseer uit >
hebbende hunnen dapperen Bevelhebber j. van
grobbendonk aan het hoofd , die bij deze gele-
genheid door fredrik hekdrik zeer vriendelijk
werd aangesproken , en over zijne betoonde dap-
perheid in het verdedigen der stad van hem
hoogen lof ontving.
Marten. Dat vind ik zonderling, prees hij
zijnen vijand, Vader?
Vader. Ik meen u onlangs al gezegd te heb-
ben , dat ware helden elkander eerbiedigen, al
ziju zij ook partijen.
Jakob. Zulk eenen uittogt wenschte ik wel eens
te zien , Vader !
Vader. Dat wil ik gaarne gelooven , jakob!
In dien tijd waren er ook vele nieuwsgierigen ,
en daar onder vorstelijke personen, die uit
Frankrijk, Duilschland en van elders waren
gekomen, ,om dit vermaarde beleg te zien,
en thans ook dtn aftogt der Spanjaarden aan-»
schouwden.