Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IBIP
verrigtingen van dat jaar geëindigd werden,
Jakob. Ik ben verlangende, om iets te booren
over de heldendaden van fredrik Hendrik in het
nu volgende jaar 1628.
Vader. In dat jaar is er niets van belang voor-
gevallen ; maar het volgende jaar 1629 kroonde
FREDRIks heldenroem door het bemagtigen van
Hertogenbosch. Met stillen spoed bragl hij
zijn leger, bestaande uit dertig duizend man,
onder welke zes duizend wakkere ruiters , bijeen ,
en monsterde hetzelve op de Mokerheide , zijnde
eene uitgestrekte vlakte in Noord - Braband, Gij
zult u herinneren, dat ik reeds heb aangemerkt,
dat *s Hertogenboch eene door de natuur ver-
sterkte stad en met goede vestingwerken om-
ringd is; ook had de stad toen eene zware be-
zetting , en was van krijgs- en mondbehoeften
rijkelijk voorzien.
Marten. En evenwel moest deze vesting voor
de dapperheid van fredrik Hendrik zwichten ?
Vader. Ja, marten! Na een beleg van vijf
maanden viel zij den overwinnaar in handen ;
, op den aSsten April verscheen hij voor dezelve,
en den September gaf zij zich over. Gedu-
rende de belegering werden cr wonderen van
dapperheid verrigt ; de Spanjaarden vielen de
belegeraars van buiten aan, en maakten allerlei
bewegingen, om den Prins van de stad te doen
aftrekken, doch te vergeefs; hij hield vol, en
had zijn leger door waterleidingen, uit dc rivieren