Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-87-
hebber spinola op nieuw versterkl, en van al
het noodige tot eene hardnekkige verdediging
rijkelijk voorzien was. Onze held deed zijne wel-
geordende krijgsmagt in de nabijheid van 'Emme*
rik bijeen trekken, en kwam iu het midden van
Julij voor de vesting. Na het houden van eenen
plegtigen biddag, omsingelde hij de stad en
sneed alle gemeenschap met dezelve af, terwijl
zijn zwaar geschut op welaangelegde batterijen
werd geplaatst.
Marten. Hoe akelig voor de inwoners van
zulk eene belegerde stad !
Jakob. Dat hebt gij wel, marten ! daarom
willen vele menschen ook in geene vesting wo-
nen j denk maar aan neef bangman , die nog on-
langs met zak en pak uit Breda is vertrokken ,
omdat hij voor een beleg en bombardement
vreesde.
Marten. Nu ja, neef bangman beantwoordt
juist aan zijnen naam; hij vreest en beeft voor
alles, men kan hem door eene blaas met boonen
wegjagen.
Vader. Laat neef maar in zijn wezen , en
lioort verder naar de geschiedenis. Twee maanden
achtereen werd de stad heftig beschoten , en van
wederzijden met woede gevochten. Eindelijk lie-
ten de belegeraars drie mijnen springen , en liepen
tweemalen storm, met dat gevolg , dat spinola
kapituleerde, eu de slad op den ig'le Augustus
aan Prins fredrik overging, waarmede de krijgs*