Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 86 —-
MADRITS , welken hij kort daarna in zijne verhevene
ambtsbedieningen opvolgde; wordende hij nu
Stadhouder , Kapitein' en Admiraal» Generaal.
Jakob. Nu zal Prins fredrik Hendrik zich
niet minder dapper gekweten hebben dan voor-
heen.
Vader. De eerste veldtogt, welken hij in zijne
hooge waardigheden opende,viel in het jaar.iGaÖvoor
en leverde nieuwe blijken van zijn krijgsbeleid en
zijnen heldenmoed. Met eenen verdubbelden ijver
ging onze held op de Spanjaarden los ; hij toog met
zijn leger op Schenhenschans, en van daar naar
IJsselburg, waar zich de troepen vangraaf ernst
met hem vereenigden. Vervolgens trok hij op
Emmerik en Rees, waar hij in gevecht kwam
met den Spaanschen veldheer Graaf Hendrik van
»en berg, dien hij eene gevoelige neep gaf,
waarna hij de winterkwartieren betrok.
Marten. Waar liggen de twee genoemde ste-
den , Emmerik en Rees, Vader ?
Vader. Zie hier ligt Emmerik in het Kleef-
sehe gebied, aan den regter oever van den Rijn\
het is thans een vlek met 1,200 inwoners, en niet
ver zuidoostwaarts van daar ligt Rees , eertijds een
versterkt stadje, tellende thans 2,5oo inwoners.
Jakob. Leverde het volgende jaar 1627 ook
iets merkwaardigs op , Vader ?
Vader. In het genoemde jaar hield Prins fre-
drik zich onledig met het bemagtigen van het
sterke Grol, hetwelk door den Spaanschen bevel-