Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI VOORBERIGT.
en hulpe strekten, eenigzins bekend te maken,
en, zoo veel mogelijk , in onze jonge lieden
den moed en de vaderlandsliefde dier edele
helden te ontvonken, om, ingeval van nood'
zakelijkheid, derzelver waardig voorbeeld te
volgen, en den Vaderlande tot roem en ie-
scherming te zijn.
Om dit oogmerk te bereiken, is voorzei
ker de geschiedenis de beste leermeeste-
res y want woorden wekken, maar voorbeelden
trekken.
Het is zoo, onze leeftijd is mede rijk
in schitterende voorbeelden van waren heldenm
moed en standvastige trouw aan Vorst en
Vaderland i maar dit neemt geenszins weg
de nuttigheid der herinnering aan de hel-
dendaden onzer roemrijke vooivaderen, en
aan de groole offers , welke zij den