Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DATITCS BIJ PASSIVA. 8!)
u toe. — 8. Kunt gij cle stormen beteugelen? — 9. Ik hoed
mij voor u. — 10. Ik ben voorzichtig ten uwen behoeve. —
11. Wie vergelijkt Caesar met Pompeius? —12. Hij droeg ons
dat op.— 13. Hebt gij hem met den dood « bedreigd ?— 14.
Ik benijd u uw geluk niet. — 15. Wij voorzagen gevaar. —
16. Wij zorgden voor uwe veiligheid. — 17. De Samniten zijn
hiervan overtuigd.
Schriftelijke oefeningen.
1. Hij droeg de ruiterij op, den vijanden een zoo groot
mogelijken schrik aan te jagen i.
2. Zij smeeken hem voor zijn eigen geluk te zorgen.
3. Hij kon geen enkelen staat der Germanen overhalen.
4. Niettemin kon geen staat der Germanen overgehaald
worden don Rijn over te steken
5. Indien mijn gezag bij u iets {quid) geldt, vermaan en raad
ik u ernstig te zorgen voor deze provinciën.
6. Voor deze provinciën werd gezorgd.
7. Hij vergelijkt zijn (eigen ouderdom) met den ouderdom
van een vurig overwinnend paard.
8. Dit ééne weet ik niet, of ik u geluk moet wenschen
of voor u (moet) vreezen.
9. Het komt u een koninklijke (zaak) voor, zóó te leven
dat gij niet alleen geen mensch dient c, maar zelfs geen harts-
tocht; alle genotte verachten, geen goud, geen zilver
noodig te hebben, noch andere zaken; vrijmoedig in den
senaat uw gevoelen te zeggen; te rade te gaan eer met
het voordeel van het volk dan met (zijn) begeerten, te
wijken voor niemand , velen te weerstaan. — Als gij denkt
dat dit koninklijk is, beken ik dat ik een koning ben.
10. Begiftigde niet onze Magnus, die zijn geluk aan
zijne voortreffelijkheid gelijk maakte, ïheophanes den Mytile-
naeër met het burgerrecht, in een vergadering van soldaten?
11. Caesar droeg die staten, die (zijn) vriendschap hadden
gezocht«?, op, vee (te leveren).
12. Denkt gij dat de roem van die overwinning doorn ge-
deeld is met Marcus Crassus of Cnaeus Pompeius?
a. „lien dood aan hem". — h. ut met conj. ■— c. praes. conj. —
d. plur — e. conUinyo.