Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bö DATIVUS BIJ PASSIVA.
13. Geweld berooft« jongelieden (dat.) (van) het leven.
14. Deze jongen heeft juist een zakmes van zijn broeder
weggenomen.
15. Een bende roovers ont.stalen t> dien armen man al
(zijn) geld.
Les.
Dativus bij passiva.
In 't algemeen kunnen werkwoorden welke den dativus
regeeren slechts onpersoonlijk in 't passivum gebruikt
worden. De volgende bijzonderheden dienen echter in'toog
gehouden te worden:
a. Het passivum wordt persoonlijk gebruikt als het werk-
woord ook een accusativus regeert, bv.
Gijzelaars worden gevorderd van alle
staten, omnihu s civit atihus ohsidesim-
p e r a nt U r (act. omnibus civitatihus ohsides imperat.).
h. Sommige werkwoorden regeeren naarmate hunner betee-
kenis of den dativus of den accusativus, en kunnen dus öf
persoonlijk öf onpersoonlijk gebruikt worden, M. 269, b; C.
158; S. 471; H. 103.
Hij raadpleegt m ij, consulitme; ik word
geraadpleegd, consulor.
Hy zorgt voor my, co nsulit mihi; er
wordt voor m ij gezorgd, consu li tur mihi.
Mondelinge oefeningen.
1. Wij vreezen Catilina niet. — 2. Wij vreezen voor de
stad. — 3. Hij raadpleegde Caius. — 4. Hij zorgde voor (de
belangen van) Caesar. — 5. Wij nemen maatregelen tegen
Cato. — 6. Ik geloof u. — 7. Ik vertrouw dezen jongen aan
O. aufero. — b. adimo.