Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DATIVUS inj VERBA. 87
Mondelinge oefeningen.
I. Ik benijd u niet. — 2. Oij wordt niet door mij benijd.—
3. Hij spaarde niemand. — 4. Ik kan Cato niet gelooven.—
5. Wij zullen niet toornig zijn op het legioen. — 6. Dit was
voordeelig voor den staat. — 7. Wie kan Caesar wederstaan?
— 8. Kan Caesar wederstaan worden? — 9. De Koraeinen
begunstigden .Masinissa. — 10. Hij heeft u macht ontno-
men. — 11. Do vrouw verwenschte hem. — 11. Dezen men-
schen moet vergiffenis geschonken worden.
Schriftelijke oefeningen.
1. Hij wijdt, voornamelijk zijne aandacht aan de ruiterij.
2. De meeste jongelieden, maar vooral (die) der edelen
begunstigden Catilina's plannen.
3. Wij, de Eomeinsche jongelingschap, verklaren u dezen
oorlog.
4. Ik verlang dezen man te voldoen.
5. Die krijgsroem moet verkozen worden boven uwe ver-
ordeningen en processen.
6. Gij wilt, zonder twijfel, dezen koning boven alle ko-
ningen plaatsen, met wie het Romeinsche volk oorlog ge-
voerd heeft.
7. Zij hielden zichzelven dezen « troost voor.
8. Gij zult mijne haast verontschuldigen en de kortheid
van mijnen brief.
9. Deze« last is ons opgelegd door het verlangen van
deze jongelingen.
10. Onrechtvaardigheden begonnen gepleegd te worden 4
door de voornamen jegens het plebs, dat tot op dezen dag
ten zeerste was gevleid.
II. Zeg mij, Marcus Pinarius, als ik tegen u spreek c, zult
gij inij dan uitschelden, zooals gij de anderen gedaan hebt?
— Zooals gij zaait c, zult gij maaien, zeide hij.
12. Welk een zwaardere straf kan een man overkomen,
dan dat aan zijne geschriften geen geloof zou worden ge-
schonken ?
a. Ticutr. met den gen. — h. M. 161; C. 419; S. 585, A. 2. —
c. l'ut. e^act.