Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
PATITÜS BIJ VEEBA.
Schriftelijke oefeningen.
1. Publius Sestius, verkozen praetor, werd veroordeeld
wegens omkooping.
2. Deze weldaden hebt gij van mij, wien ge ten onrechte
beschuldigt« van verraad.
3. Het is voor beide provinciën van belang Amanus te on-
derwerpen.
4. Reeds te voren was ik tot het besluit gel-omen dat het
van zeer groot h belang was voor beide provinciën Amanus
te onderwerpen.
5. Ik ben de zaak moede.
6. Het is ongeloofelijk hoezeer ik de zaak moede ben.
7. De staat der Atheners wordt gezegd zeer wijs te zijn
geweest terwijl hij de oppermacht bezat c.
8. De menschen beklaagden niet meer de straf dan de
misdaad.
9. Het is van groot belang voor ons beiden dat ik u zie.
10. Door die redevoering is hij herinnerd aan uw misdaad
en wreedheid.
40^/' Les.
Dativus bij verba.
De volgende soorten van werkwoorden worden door
den dativus gevolgd als casus van het indirect obieCt,
ofschoon de nieesten daarvan in het Hollandsch transi-
tief zgn:
1. Werkwoorden beteekenende begunstigen, helpen enz.:
M. 269; C. 155; S. 395; II. 98.
2. Samenstellingen met ad, ante, con enz.: M. 268,
270; C. 209; S. 395, 506; H. 95, 100.
Aanmerking. Intransitieve werkwoorden, die den dativus
regeeren worden in 't passief onpersoonlijk gebruikt met den
dativus : M. 269, b.; C. 156; S. 399; H. 98.
O. insimulo. — l. adv. vehementer. — c. potiri rerum.