Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GENITIVUS BIJ VERBA. 85
a. van herinneren en veryeten: zie M. 310; C. 203; S. 394;
IL 43.
/>. van hesclmldiijen, veroordeelen, vrijspreken, om de beschul-
diging en somtijds de straf uit te drukken: M. 31C; C. 204;
S. 433; IL 42.
c. m isereor, m Ise resco, heklayen , ook de iraperso-
mi ser et, hekla<jen\p i g e t, tegenstaan', poenitei,
berouw hehbm , piidet, zich schamen, t aed et oS. per tae-
Slim est, zich vervelen, geconstrueerd met den accusativus
van den persoon :M. 259, 311; C. 246, 250; S. 434; II. 44, 45.
d. interest en refert, het is van belang, waarbij het
subiect een pronomen neutr. gen., een zin met den infiniti-
vus of de coniunctivus mot ut is: M. 318; C. 250; S. 435;
II. 46.
Aanmerking, In plaats van den genitivus van het prono-
men personale wordt het possessivum in deze constructie
gebruikt in den abl. sing. fem. gen. :M. 318; C. 251; S.435;
H. 46.
Welk belang heeft dit voor n , quid id
r ef er t tua"^.
Mondelinge oefeningen.
1. Ik schaam mij over myne dwaasheid. — 2. Zij waren het
leven moede. — 3. Herinnert ge u den slag bij Cannae
— 4. Ik zal dien man niet vergeten. — 5. Het is van be-
lang voor mij dat gij wel zjjt — 6. Het is in het belang
van den staat zich dit te herinneren. — 7. Wie beschuldigde
Marcus van verraad? — 8. Hij herinnerde zich onzer niet.
— 0. Ik heb medelijden met uwe ongelukken. — 10. Het
spijt mij dat ik uw raad vergeten heb. — 11. In wiens belang
is het dat deze misdaad begaan is? — 12. Wij zijn vrijge-
sproken van (de aanklacht van) diefstal. 13. Herinnert gy u
niet dat ik u indachtig maakte aan dien dienst? — 14. Het
is voor u van geen belang wat ik zei tot uw broeder.
a. Cannemis, — 6. accus. cum inf.