Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
GKNITIVUS ÜIJ VERBA.
aantrekkelijk® man en van de hoogste dienstvaardigheid en
wellevendheid.
3. De jongeling ontwikkelds zich lofi (een man) van een
waarlijk koninklijk karakter.
4. Uwe brieven zijn van het grootste gewicht m jwy» oo^'^.
5. Hij weigerde den bijnaam van Brutus niet.
6. Deze naam van dichter is heilig in de oogen van ud,
zeer beschaafde maanen.
7. Zy verklaarden dat de Germanen van ontzachelijke
grootte van lichaam waren, van ongeloofelijke dapperheid en
ervarenheid in de wapenen.
8. In mijne zaken is volstrekt niets nieuws.
9. Ik had een nacht vol vrees en ellende.
10. Deze geheele redeneering « schijnt eigen aan wijsgeeren.
11. Ik zal u verzoeken iets van uwe vriendelijkheid aan
mij en ook aan Catulus mede te deelen ƒ.
12. Crassus had bij (in) de grootste hoffelijkheid, ook vol-
doende gestrengheid.
13. Gorgias oordeelde dat dit bijzonder eigen was aan een
redenaar, om in staat te zijn een zaak te verheerlijken
door lof en wederom te vernietigen door ze te berispen.
14. Ik heb minder kracht dan ieder van u (beiden).
15. Begin als gij eenigen moed hebt.
16. Geen hulp behoort gebracht te worden.
17. zy besloten dat geen ondersteuning, geen hulp, geen
bijstand behoorde gebracht te worden door henzelven aan
mannen, schuldig aan^ zoo groot een misdaad.
Les.
Genitivus bij Verba.
De geuitivu-s wordt gebruikt als obiect van de volgende
soorten van werkwoorden:
a. suavis. — b. evado. — c. apud me. — d. apud vos. — e. locus.
— f. impel-tiri, C. 154. - adstrictus met ubl.