Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEBllUIK VAN WEN GENITIVUS.
83
te drukken lichamelijke eigenaardigheden. In andere gevallen
mogen beide naamvallen worden gebezigd, M. 315 A. 1; C.
195 en 176; S. 423 A. 3, 424; H. 38.
2. De genitivus explicativus, overeenkomende meteen ap-
positie, M. 312; C. 194; S. 425; H. 35.
3. De genitivus partitivus, gebruikt bij woorden van hoe-
veelheid, M. 314; C. 198-200; S. 418, 420, 421; H. 31, 34.
4. De genitivus obiectivus, door verschillende constructies
in het Hollandsch te vertalen, M. 307 vlgg.; C. 191—193,201;
8. 416, 417; H. 30.
Aanmerking. De voorbeelden in bovengenoemde paragrafen
gegeven behooren zorgvuldig bestudeerd te worden.
Mondelinge oefeningen.
1. Cicero was een redenaar van groote welsprekendheid. —
2. De ezel is een dier met lange ooren. — 3. Het is een zaak
die de grootste zorg vereischt— 4. De Clrieken waren (men-
schen) van buitengewone schranderheid. — 5. Een muur van
acht en tachtig voet. — 7. Een man van den rang van sena-
tor i. — 7. Een reis van verscheidene dagen. —8. Een huis
met dikke muren. — 9. Wjj schijnen kleinmoedige te zijn.
— 10. Een jongeling van grooten naam. — 11. De stad Pa-
dua < — 12. Veel genoegen. — 13. Genoeg tijd. — 14. Te
tceinig « dapperheid. — 15. Niet genoeg soldaten. — 16. Eenige
wijsheid. — 17. Gemeen aan allen. — 18. Naijver jegens
Cicero. — 19. Begeerig naar roem. — 20. Ervaren in de wet-
ten. — 21. Haat jegens ons. — 22. Een gelegenheid tot schert-
sen. — 23. Haat jegens Nero. — 24. Wie uwer zal komen 'i
— 25. Dagelijks hoor ik lof van u.
Schriftelijke oefeningen.
1. Koniug Deiotarus, een man van bijzondere welwillend-
heid en trouw jegens het Eomeinsche volk, zond gezanten
tot mij.
2. Ik heb velo dingen aan Curio gcschreven, een zeer
a. door gen. te vertalen. — b, adject, senatorius. — c. vert, van
kleinen moed (animus). — d. Palavium. — e, parum.
6'