Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
APPOSITIE.
81
geheelen zin of een omscbrijving aRhaiis vereischen. In
't bijzonder:
a. wordt een nomon als appositie dikwijls gebezigd om den
tijd van oen handebng uit te drukken of eenige bijkomende
omstandigheid, bv.
Ik hield als jongeling veel v a n Q u i n-
t u s JVI a X i m u s, een g r ij s a a r d , ego Q. Maxi-
mum senem adulesc ens dil exi.
Cato leerde Grieksch toen hij een grijs-
aard was, Cato s en ex li t er a s G r a e c a s
di d icit.
Caesar kwam de Galliërs ter hulp tegen
de Germanen, Caesar Gallis a d iu t o r
V enit adv er sus G e r m a n o s.
De samenzwering van Catilina is on-
derdrukten der Cicero's consulaat, Cice-
rone c 0 n s ul e coniuratio Catilinae op-
pres s a est.
NB. Het woord consule is hier als bepaling overeenkom-
stig met den naam Cicerone in den ablativus van tijd of
omstandigheid. Men kan het als een geval van ablativus ab-
solutus beschouwen (waarbij dan een participium van esse
wordt verstaan); het is de gewone wijze om een historische
tijdsbepaling uit te drukken.
b. Deze vorm van appositie [praedicatieve) moet zorgvuldig
onderscheiden worden van de gewone {attributieve) appositie,
zooals in Cato se n ex, de oude Cato; Caesar adiutor.
Caesar de helper. Voor bjjzonderhedeii zie M. 214, 245, 301;
C. 55 vlgg., 93—98, 144; S. 372 c., 375 1» en 2°, 651 ; H.
25, 26, 71.
Mondelinge oefeningen.
1. Caesar kwam Gallië binnen als veroveraar. — 2. Zeno-
bia zegevierde (vert. was zegevierend over) de Perzen (gen.).
— 3. Ik zal tot consul gekozen worden. — 4. De jongen
C