Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
GEBRUIK DER CüNiUNCTlES.
Mondelinge oefeningen.
1. Eer, rechtvaardigheid en barmhartigheid sporen ons
aan. — 2. Wij smeeken u ons, onze vrouwen en onze kin-
deren te sparen. — 3. Zij brachten hunne speren, zwaarden en
schilden te voorschijn. — 4. Zijn gelaat was kalm en niet
onvriendelijk. — 5. Wij zijn gereed maar niet ongeduldig.—
6. Hij vertrok terstond en toefde niet. — 7. Wij ontvangen u
met blijdschap want ook wij zijn uwe vele groote weldaden
niet vergeten— 8. Onze voorouders voerden oorlog met
Antiochus, Philippus, de Aetoliers en de Carthagers. — 9.
Cicero was een slank mager i man, en van zwakke e gezond-
heid, maar een welsprekend«', geestig « en gelukkig ƒ pleiter.
Brief.
Tullius aan zijne Terentia.
Wanneer gij gezond zijt, is het goed: ik ben wel. Wij
hebben tot nog toe niets zekers, of van Caesar's komst öf
van de brieven die Philotimus gezegd wordt te hebben. Als
er iets zekers is zal ik maken dat ge het weet. Pas op (fac)
dat ge zorgt voor uwe gezondheid. Vaarwel. 11 Aug.
III. CONSTRUCTIES DER NAAMVALLEN.
NB. De meest gebruikelijke dezer constructies zijn reeds
opgegeven in les 7—16. Sommige der meer bijzondere toe-
passingen echter worden hier opgenoemd vooral met het oog
op de aangehaalde voorbeelden uit de oude schrijvers.
37''' Len.
Appositie.
De appositie wordt in 't Latijn dikwijls gebezigd, om
omstandigheden uit te drukken, die in 't Hollandsch een
a. immemor. — b. macer. — c- tenuis. — d. facundus. —e-face-
(iis. — f. efficax.