Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEBKÜIK DER CONIUNCTIES.
79
Marcus Antonius en Quintus Cassius,
volkstribunen, M. A n t o n i n s Q. C a s s i u s
t r i h u ni pl eh i s.
Ga nu naar Philippus, Parmenio en
A11 a 1 u s, i nunc ad Philipp um et P arm e-
nionem et Attalu m.
h. Twee of meer adiectiva beboerende bij hetzelfde substan-
tief worden gewoonlijk verbonden door et:
Een groot wit paard, e qu u s m ag ii u s e t
alhu s.
c. Wanneer een relativum of coniunctie een reeks van
woorden voorafgaat-, wordt het gewoonlijk herhaald bij elk
woord, {anaphora) bv.
Omdat z ij de A e d u i, de A m b a r r i en de
A11 O b r O g e s h a d d e n gekweld, quod Aeduos,
quo d Amh ar r 0 s , qu od Allohr og es v ex as-
s e n t.
d. Wanneer een negatief woord of negatieve zin moet verbon-
den worden mot het voorgaande, wordt gewoonlijk de negatie
met de coniunctie verbonden, en niet bij het woord of denzin
gevoegd die wordt aangehecht, zoodat neque geplaatst wordt
voor et non en zelfs voor sed non, bv.
Onwillig maar niet onschuldig, i nviti
neque i n n o c e n t e s.
e. De uitdrukking neque enim vormt dikwijls het begin
van een zin, bv.
Want niemand, behalve handelaars,
gaat daar heen zonder goede reden,
neque enim t em er e praeter mercatores
illo adit quisquam (voor n em o e n i m, eet).