Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
GEBRUIK DEK CONlUXCTIES.
n. Eerst vraag ik vrede en verlof van Jupiter den besten
en grootsten, en de overige onsterfelijke goden en godinnen^
en smeek hen dat zij toelaten dat deze dag is aangebroken
en oma de redding van dezen (man) te waarborgen en het
gemeenebest te bevestigen.
Verhaal.
Terwijl Camillus de Falisci belegerde'', leverde (hem) een
schoolmeester de kinderen der Falisci over, die hij buiten
de muren had geleid?, alsof (het was) om te wandelen, zeg-
gende dat de burgerij noodzakelijk zou doen (wat haar zou wor-
den) bevolen om« deze gijzelaars terug te krijgen. Camillus
versmaadde niet alleen het verraad, maar gaf ook aan de
jongens hun meester over, zijne handen op (achter) den rug
gebonden/, om hem met roeden naar hunne ouders te drij-
ven (gerund.), (alzoo) door welwillendheid de overwinning
verkrijgende, die hij niet verlangd had door bedrog, want de
Falisci gaven, wegens deze rechtvaardigheid, zich uit eigen
beweging aan hem over.
Sij''" Les.
Gebruik der coniuncties.
NB. Zie een opgave van de coniuncties met hunne verdee-
ling en beteekenis: M. 207 vlgg.; C. Etym. 271 vlgg.; S. 696
vlgg. De wijze waarop men ze gebruikt is te vinden M. 379
vlgg.; C. 303 vlgg.; S. 722; H. 209 vlgg.
Bij het gebruik van coniuncties moet men op het vol-
gende letten:
a Wanneer verscheidene woorden elkander in dezelfde
constructie volgen, kan de coniunctie (e i) herhaald worden
telkens tusschen twee woorden (polysyndeton) of geheel wor-
den weggelaten (asyndeton). Derhalve:
a. ad met gerundium. — b. dativus van Camillus met part.
•praes. — c- vert. geleid zijnde. — d. vert; de bevolen zaken. — e.
dativus van het gerundium. — f. abl. abs.