Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
GKEUNDIUM , ÖEKU.MilVUM EN SUPINUM.
75
bescherming (plur.) te zijn voor de stad, te land en ter zee.
6. Er werd bericht aan Lucius Quinctius Cincinnatus ter-
wijl hij ploegde dat hij tot dictator gekozen « was.
7. Na deze stad hernomen te hebben, vertrouwde hij dat
hij den staat der Bituriges in zijne macht zou terugbrengen.
8. Er is achter mij een lange rij van hen dieh hetzelfde
eerambt zoeken.
9. Zijt gij van plan zulk een groot werk, zoo groote
vijandschap (plur.) van zoo vele nienschen op u te nemenc'^
Verhaal.
Nadat Publius en Cnaeus Scipio in Spanje waren versla-
gen met het grootste (vert. grooter) deel van hun leger en
al de stammen van die provincie de vriendschap van de
Karthagers hadden aangenomen (sequor), (en) daar geen
van onze veldheeren daarheen durfde vertrekken omden
toestand te verbeteren, beloofde Publius Scipio, toen in « zijn
vier en twintigste jaar, te zullen gaan; door welk zelfver-
trouwen, hij hoop gaf op behoud en overwinning aan het
Romeinsche volk.
Les.
Gerundium, Gerundivum en Supinum.
(Vergelijk do 18ile les).
1. Bij het gebruik van gerundium en gerundivnm moet
men letten op het volgende:
O. 15ij transitieve werkwoorden wordt het gerundivum ge-
woonlijk gebruikt in plaats van het gerundium, behalve in
den genitivus waarin zij beiden even vaak voorkomen; bv.
C O n s e r v a ii d u e pat r i a e (= c o n s e r v a n d i
p a f r i u w) c a u s a maar
a. dico. — b. part. — c. part. fut, met esse,
met ad, — e. ageiin.
d. gerundivum