Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
GEBRUIK DER PARTICIPIA.
Mondelinge oefeningen.
NB. Let bij deze zinnen nauwkeurig op de betrekking van
tijd, tusschen participium en hoofdwerkwoord bestaande.
1. Zich verwijderende uit het gevecht, trok hy een
cedo
kleine rivier over. — 2. De consul bracht het leger over
de rivier met het doel om Syracuse te helleen (part.) —
3. Het leger van den vijand in het oog gekregen hebbende,
conspicor
stak hij de rivier over om het aan te vallen. — 4. Xa
aggred'ior
den vijand met groot verlies geslagen te hebben, rukte
hij op met drie legioenen. — 5. Kampeerende op den
oever van de rivier, wachtte hij de overige troepen af. —
6. Hun schuld bekennende, smeekten zij om vergiffenis.
culpa faieor peio
Zij wierpen zich Caesar (dat.) te voet (plnr.), hunne schuld
proirio aide
bekennende.
Schriftelijke oefeningen.
1. De brief (die) gegeven (is) maakt de misdaad over-
tuif/end bewezen
2. Zij smecken dat zij niet door de overigen verlaten
worden, nu een begin met den oorlog is gemaakt h.
3. Zij berichten aan onze gezanten dat zij teruggekeerd
zijn uit vrees voor c de trouweloosheid der Bituriges.
4. De stedelingen, verschrikt, grepen d hen door wier toe-
doen zij meenden dat het gemeen was opgestookt ew brachten
hen bij Caesar.
5. Hij zond kolonisten naar Signia en Circeii, om (tot)
a. manifestus. — h. abl. absol. — c. Van de drie werkwoorden
vreezen {timeo, metuo, vereor) heeft het laatste alleen als deponens
een part. perf. act.; gebruik daarom öf veriti, öf quod timerevt. —
d. Het part. overeenkomende met eos, hetgeen het obiect is van
brachten; M. 449, A. 2; C. 444 ; S. .^TS; II. 194.