Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
OEBRUJK DEK PAKTICIPIA. 73
hij wijze (more) van een gewijd hand (had) afgerukt van
zijn speer, (en) gedreven had op het graf van zekeren La-
cedaemoniër: „Weest niet verschrikt, soldaten; ondergang
wordt den Lacedaemoniërs voorspeld, want (hunne) graven
worden versierd met offergaven."
Les.
Gebruik der Participia.
1. Participia worden dikwijls in 't Latijn gebruikt waar
het Hollandsch de voorkeur geeft aan een afhankelijken
of ook wel aan een zelfstandigen zin.
Zie voorbeelden: M. 449; C. 444; S. 375; H. 192.
2. Betreffende den tijd der participia, moet het vol-
gende worden opgemerkt:
a. Alleen verba deponentia hebben het part. perf met ac-
tieve beteekenis. Bij andere verba wordt deze beteekenis
uitgedrukt door een afhankelijken zin (gewoonlijk door enm
met het plusqperf. conj ) of door het part. perf pass. in
den ablativus absolutus, bv.
Deze zaak door verspieders hebbende
leeren kennen, li a c re per sp e cu l af o r e s
V O g n i t a\ of, c u m h u « ere in c o g nov i sse t.
b. liet part. perf van eenige deponentia wordt dikwijls
gebruikt waar wij het praesens zouden gebruiken: M. 45C,
b.; C. 453.
Een hinderlaag vreezend, hield hij zijn
leger binnen de legerplaats, in si di as
V er H K s , ex e r c if u m c astris co nt i n u i t.
e. Het participium futuri wordt dikwijls gebruikt om een
doel of voornemen uit te drukken, bv. locvturiis, op het
pnnl (of ronrnemens) te spreken.